افتتاح مجتمع ورزشی دانشگاه فرهنگیان –مرکز امام رضا(ع)اندیمشک به مناسبت هفته ی آموزش و بزرگداشت مقام معلم

خورنا : با توجه به اینکه از نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال به عنوان هفته ی آموزش در دانشگاهها تعیین گردیده و روز پنجشنبه 93/02/11 تحت عنوان روز( معلم به مثابه مربی) نامگذاری شده است،به همین مناسبت و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ معلم، مجتمع ورزشی مرکز آموزش عالی امام رضا(ع) که شامل میدان های(…