افتتاح سد خاکی «دره قیر»

خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان از افتتاح سد خاکی «دره قیر» در رامشیر خبر داد. عزیز اورشم در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های هفته منابع طبیعی را افتتاح سد خاکی «دره قیر» در رامشیر عنوان کرد و با بیان اینکه این سد 4 میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، گفت: 4 میلیارد و 500 میلیون…