اعیاد شعبانیه

خورنا: تو می‌آیی و تمام زمین پر از عدل و داد خواهد شد و ریشه ظلم، جور و ستم نیز خشکانده می‌شود، منتظر می‌مانم تا بیایی و می‌دانم که می‌آیی. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، نمی‌دانم از چه بگویم و از چه بنویسم، خیلی‌ها دوست داشتند جای ما بودند و زمان آخرین…