اعلام برگزاری مناقصات شهردرای اندیمشک در جهت احداث پارک های بادی درون شهری

خورنا : شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز لازمه شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجاره عرصه پارک های 7 تیر و شهید چمران و دولت جهت راه­اندازی پارک بادی و نصب دستگاه ترامبولین با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذیل در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی اقدام نماید. آگهی و شرایط همکاری با درج اطلاعات…