اعلام برگزاری مناقصات شهردرای اندیمشک در جهت احداث پارک های بادی درون شهری