اعضای کابینه روحانی

خورنا: محمد نهاونديان رئيس دفتر، حسين فريدون رئيس دفتر بازرسي و حجت‌الاسلام تيمور علي‌عسگري معاون پارلماني رئيس‌جمهور شدند. به گزارش تسنيم، حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور کشورمان، عصر امروز در احکام جداگانه‌اي رئيس دفتر، رئيس دفتر بازرسي و معاون پارلماني خود را منصوب کرد. براين اساس محمد نهاونديان رئيس دفتر، حسين فريدون رئيس دفتر بازرسي و…