اعضای شورای اسلامی شهر دزفول

خورنا: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دزفول نسبت به تخریب بخشی از فضای سبز اطراف مصلای جمعه در محدوده شهرداری منطقه دو این شهر اعتراض کرد. ˈفرهاد جاموسیˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی با انتقاد از شهرداری دزفول به خاطر این اقدام گفت: حفظ و…