اعضای سازمان جوانان هلال احمر اندیمشک ا

12
خورنا : اعضای سازمان جوانان هلال احمر اندیمشک اردوی جهادی تابستانه خود را در منطقۀ محروم پل زال شهرستان آغاز کردند. به گزارش اری ترین؛ طی این اردوی جهادی دو روزه که مقارن با فرا رسیدن…