اعضای جدید شورای شهر ملاثانی

خورنا: با پایان شمارش آرا در شهر ملاثانی، پنج عضو شورای این شهر مشخص شدند. بعد از پایان شمارش آرای شهر ملاثانی، پنج عضو این شورای شهر مشخص شدند تا این افراد اعضای چهارمین دوره شورای شهر این شهر را تشکیل بدهند. محمد حمیدی با دو هزار و 195 رای بعد از پایان شمارش آرا به عنوان نفر نخست انتخاب شد. بعد از وی به ترتیب علیرضا عامری(لفته) با یک هزار و 899 رای نفر دوم و سلمان ساعدی زاده با یک هزار و 1727 رای نفر سوم شدند. همچنین احمد عامری با یک هزار و 723… در ادامه بخوانید