اعضای جدید شورای شهر مسجد سلیمان

37
خورنا: پس از شمارش آراي ماخوذه از شعب مربوطه، اعضاي شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان انتخاب و اعلام شد.  ليست اسامي اعضاي اصلي وعلي‌البدل شوراي اسلامي مسجدسليمان به شرح زير است:  اعضاي اصلي: 1-فرهاد آزاد