اعضای جدید شورای شهر مسجد سلیمان

خورنا: پس از شمارش آراي ماخوذه از شعب مربوطه، اعضاي شوراي اسلامي شهر مسجدسليمان انتخاب و اعلام شد.  ليست اسامي اعضاي اصلي وعلي‌البدل شوراي اسلامي مسجدسليمان به شرح زير است:  اعضاي اصلي: 1-فرهاد آزاد 2-منوچهرباراني 3-كوروش حاجت پور 4-جمشيد عزيزپور 5-رضا كريمي 6-عبداله قاسمي صالح بابري 7-حسن كاظمي نيا 8-عزيز قنبري بيرگاني 9-محمدرضا زمانپور