اعضای جدید شورای شهر سوسنگرد

37
خورنا: پس از شمارش آراي ماخوذه از شعب مربوطه، ليست اسامي اعضاي شوراي اسلامي شهر سوسنگرد مشخص و اعلام شد. اسامي اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي اسلامي سوسنگرد به شرح زير است: اعضاي اصلي: 1-      مريم نگراوي 2-      محمود…