اعضای جدید شورای شهر اهواز

37
خورنا: بر اساس شنیده های خبرنگار خوزنیوز از منابع آگاه، افراد زیر در حالی که حدود نیمی از آرای انتخابات شورای شهر اهواز ثبت شده اند، پیشتاز هستند. هدایت اله ممبینی سید مهدی البوشوکه علی ناصری زیبا صالحپور قربانعلی سعادت…