اعضای جدید شورای شهر اهواز

خورنا: بر اساس شنیده های خبرنگار خوزنیوز از منابع آگاه، افراد زیر در حالی که حدود نیمی از آرای انتخابات شورای شهر اهواز ثبت شده اند، پیشتاز هستند. هدایت اله ممبینی سید مهدی البوشوکه علی ناصری زیبا صالحپور قربانعلی سعادت نیا اسکندر زنگنه ابتسام الباجی غلامرضا سبزعلی کاظم سواری قاسم حریزاوی علیمراد حافظی حسین حیدری حجت مظفری الهه موالی زاده رحیم کعب عمیر رامی علاسوند احمد باورساد ژاله مهدوی سلطانی مریم ابریشمکار هوشنگ شیرمردی خالد لویمی جمشید…