اعضای جدید شورای شهر اروند کنار

خورنا: پنج عضو شورای شهر اروندکنار از توابع شهرستان آبادان بعد از شمارش آرا، مشخص شدند.در اروندکنار 14هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند که 12 هزار و 998 نفر در این انتخابات شرکت و به نامزدهای مورد علاقه خود رای دادند. در پایان شمارش رای گیری، عبدالرضا پورنصاری، سید قاسم علوی، سامی قبطانی، عبود بهرانی…