اعزام کاروان و شیفتگان اندیمشکی برای سالگرد ارتحال امام (ره)