اعزام مربی و بازیکن پینگ پنگ باز ایذه ای به مسابقات کشوری

خورنا – فیروز بیگلری /عبدالله شمس مربی موفق پینگ پنگ خوزستان و اردوان رحمانی به عنوان بازیکن به همراه چند پینگ پنگ خوزستانی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند . این مسابقات از اول شهریور ماه سال جاری درقم برگزار خواهد شد . تیم پینگ پنگ خوزستان با حضور…