اعدام

37
خورنا: حکم اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر در زندان کارون اهواز اجرا شد. محکوم علیه “شریف-ح” که به ارتکاب حمل و نگهداری هزار و 114 کیلو و 250 گرم مواد مخدر از نوع تریاک به اعدام محکوم شده بود، در…
37
خورنا: پسر جوانی که مزاحم خواهرش را به قتل رسانده بود در زندان به دار مجازات آویخته شد. پسر اعدامی به نام سمیر چندی قبل در جریان درگیری در یکی از روستاهای اطراف آبادان با ضربه های کارد مرتکب…