اعدام 6 نفر در شوشتر

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب شوشتر گفت: شبانه‌روزی تلاش کردیم تا توانستیم متهمان تجاوز به عنف شوشتر را دستگیر کنیم و در این راه مجبور به طعمه‌گذاری شدیم. مجید کاویانی امروز با تأیید خبر اعدام شش متجاوز به عنف شهرستان شوشتر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار کرد: این پرونده از اواخر سال…