اعدامی

خورنا: سه مرد که در پرونده های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، پس از رضایت اولیای دم به زودی از زندان آزاد می شوند. نخستین اعدامی مرد جوانی بنام جعفر بود که سوم مهر ماه سال 87 در میدان 71 نارمک مزاحم خواهرش را به قتل رساند. جعفر پس از محاکمه در شعبه 71 دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد که…