اعتماد مردم به روحانیت

خورنا: آیت الله هاشمی رفسنجانی امشب در جمع طلاب ؛ روحانیون ؛ علما و فضلای استان کرمان ؛ با توجه به سوابق روحانیت در تاریخ ایران ؛ گفت:در تعارضات بین مردم و حکومت ها ؛ روحانیت همیشه با مردم بوده و بیوت علما پناهگاه مظلومان محسوب می شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتماد مردم به روحانیت را سرمایه ارزشمندی…