اعتصاب کارگران پتروشیمی

خورنا: کارکنان و کارگران شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر به‌دلیل حقوق پایین و عدم‌پرداخت پاداش و مزایا دست از کار کشیدند و نسبت به این امر معترض شدند. به گزارش خورنا از ماهشهر، کارکنان و کارگران شرکت پتروشیمی رازی به‌دلیل حقوق و مزایای پایین صبح امروز دست از کار کشیدند و نسبت به این امر معترض شدند.