اعتراض به سریال «سرزمین کهن

خورنا: دکتر کیانوش راد با تاکید بر اینکه سابقه دلیری و ایستادگی قوم بزرگ بختیاری و لر در دوران مشروطیت از حافظه تاریخی ایرانیان محو ناشدنی است گفت : اعتراضات شکل گرفته علیه توهین به بختیاری ها امری بحق و ناشی از عرق ملی و قومی است . بدنبال واکنش های صورت گرفته در اعتراض به سریال سرزمین کهن ،…
خورنا: عدادی از مردم ایل بختیاری پیش از ظهر امروز در اعتراض به سریال «سرزمین کهن» در مقابل صدا و سیمای مرکز خوزستان تجمع کردند. بختیاری های معترض اعتقاد دارند: سریال سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی با تحریف تاریخ بختیاری، چهره علی قلی خان سردار اسعد بختیاری و پسرش جعفرقلی خان از رهبران مشروطه خواه ایران را که جایگاه…