اعتراضات

خورنا «حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان مجتمع پتروشیمی بوعلی صبح امروز به نشانه اعتراض در شبستان مسجد این مجتمع صنعتی جمع شده‌ بودند که سرانجام این تجمع اعتراضی با تصمیم کارگران خاتمه یافت و تمامی کارکنان معترض به محل کار خود بازگشتند.» در ادامه اقدام اعتراضی روز گذشته کارکنان رسمی «مجتمع پتروشیمی بوعلی» صبح امروز نیز جمعی دیگر از کارکنان رسمی این…