اعتراضات دانشجویی

خورنا امروز دانشگاه آزاد شوشتر شاهد اعتراض دانشجویان و تجمع چندصد نفری آنان در مقابل ساختمان دانشکده فنی مهندسی و سپس سایت اداری بزرگترین مجموعه آموزش عالی جنوب و جنوب غرب کشور بود این دانشجویان نسبت به افزایش نامتعارف شهریه ثابت…

اعتراض در دانشگاه آزاد ماشهر

به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از خبرگزاری عصر جنوب افزایش ناگهانی شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی و بی نظمی های آموزشی، در برنامه ریزی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴  و برنامه ریزی نامناسب تاریخ امتحانات…