اعتبار ۳۷۰میلیون یورویی برای پتروشیمی اندیمشک

رویای هفت ساله ی پتروشیمی اندیمشک به واقعیت می پیوندد ؟

در این نشست دو ساعته حمید رضا گودرزی با تشریح عملکرد دو ماه گذشته در اندیمشک گفت: شهرستان اندیمشک با وسعت افزون بر سه هزار کیلومتر مربع دارای دو بخش الوار گرمسیری و مرکزی و مشتمل بر پنج شهر می باشد.این شهرستان به عنوان ورودی خوزستان دارای موقعیت خاصی است،مهاجرپذیری این شهرستان به نوعی به مضاعف شدن خدمات و…