اعتبار تملک دارایی اندیمشک

12
خورنا : 236 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی ها به شهرستان اندیمشک تخصیص یافت . نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان اندیممشک برگزار شد . در این نشست که نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی این…