اعتبارات سال 92

37
خورنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: بودجه پیشنهادي امسال ما برای اجرای پروژه‌های بخش آب و فاضلاب روستایی استان 53 میلیارد تومان بوده است. غلام‌علی خلیف‌پور اظهارکرد: تاکنون از این میزان اعتبار، 7.8 میلیارد تومان اعتبار به…