اعتبارات سال‌جاری در شوشتر

خورنا: فرماندار شوشتر از اختصاص 260 میلیارد و240 میلیون ریال اعتبار از محل تملک‌دارایی سرمایه‌ها به شهرستان شوشتر خبر داد و گفت: این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان شوشتر اختصاص یافته است. حیدر نجفی ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شوشتر که در محل فرمانداری شوشتر برگزار شد اظهار کرد: اعتبارات اختصاص داده شده در ردیف اعتباری…