اعتبارات جاری شهرداری اندیمشک

سخنگوی شورای شهر اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا: سخنگوی شورای شهر اندیمشک گفت: نارجستان بیماران تالاسمی اندیمشک افتتاح شد. مهدی قلی کیانی سخنگوی شورای شهر اندیمشک در گفت وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: طرح احداث نارجستان بیماران تالاسمی در اندیمشک با هدف جلب مشارکت های عمومی و توجه به بیماران تالاسمی منطقه اجرایی شد. سخنگوی شورای شهر اندیمشک عنوان کرد: در این طرح بیش از ۱۵۰ اصله…