اعتبارات تملک دارایی به شهرستان ماهشهر

خورنا: سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر گفت: 28 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی به شهرستان ماهشهر اختصاص داده شد. به گزارش خورنااز شهرستان بندر ماهشهر، سید جعفر طباطبایی سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر در جلسه برنامه ریزی شهرستان بندر ماهشهر بیان داشت: در سال جاری مبلغ 28 میلیارد تومان ازاعتبارات تملک دارایی اختصاص یافته وبه تناسب بین دستگاه ها مختلف…