اظهارات جنجالی علی دایی

خورنا: درحالیکه «انتخاب» در نوروز از «برکناری دایی با دستور مستقیم احمدی نژاد» خبر داده بود، دایی پس از سال ها این خبر را تایید کرد. به گزارش «انتخاب» ؛  فروردین 1388 ، علی دایی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی «انتخاب»، ضمن تایید تلویحی این خبر گفت که فعلاً قصدی برای صحبت کردن در مورد برکناری…