اضافه شدن یک نماینده به ماهشهر در مجلس

خورنا: حبیب آقاجری با بیان اینکه جمعیت و وسعت حوزه انتخابیه‌اش بسیار زیاد است و کار برای تنها یک نماینده مشکل کرده است خواستار تقسیم حوزه انتخابیه اش به دو قسمت شد. آقاجری، نماینده مردم ماهشهر در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به حسن روحانی به ریاست جمهوری از دولت خواست تا مقدمات…