اصول طراحی کارخانجات

37
خورنا: دوره آموزشی یکروزه اصول طراحی کارخانجات با هدف ارتقای دانش علمی کارشناسان مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اعضای قطب خلیج فارس( منطقه 9 معاونت غذا و داروی کشور) در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم…