اصولگرایان ماهشهر

خورنا: لیست 7 نفره ای به عنوان نماینده جبهه اصولگرایان در ماهشهر معرفی شدند. به گزارش خورنا، لیست 7 نفره ای به عنوان نماینده جبهه اصولگرایان ایران با نام “خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت” به صورت رسمی در انتخابات شورای شهر بندرماهشهر معرفی شدند. این لیست 7 نفره از جلیل قنواتی، نعمت الله قنواتی، قدرت الله…