اصولگرایان شکست خوردند

37
خورنا: رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی جبهه اصولگرایی گفت: اصولگرایان باید به آسیب شناسی خود پرداخته و با تفاسیر غلط مسئولیت گریزی نکنند و بیهوده در…