اصواگرا

یکی از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در سایت خود نوشت:

خورنا روزنامه جمهوری اسلامی خبری را درباره انتقاد یک فعالان رسانه‌ای اصولگرا از نوع ادبیات بکار گرفته شده از سوی یک مداح منتشر کرد. روزنامه جمهوری اسلامی آورده است: «یکی از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در سایت خود نوشت: دیشب یکی از…