اصلاح طلبان ماهشهر

به میزبانی علیرضا شریفی؛

خورنا: دیدار نوروزی اصلاح طلبان بندرماهشهر برگزار شد. به گزارش خورنا، دیدار نوروزی اصلاح طلبان بندرماهشهر با حضور بیش از 40 نفر از فعالین اصلاح طلب بندرماهشهر برگزار شد. در این دیدار نوروزی که مواردی از جمله سیاست های کلی دولت در مسائل مختلف، اقدامات استانداری و برخی ادارات کل استان خوزستان و اقدامات و عملکرد فرماندار جدید شهرستان ماهشهر مورد تحلیل…
خورنا: جمعی از اصلاح طلبان شهرستان ماهشهر جلسه ای با اعضای محترم شورای شهر در محل شورا تشکیل داده و در راستای تقویت اصل تدبیر در امور و امید به آینده بهتر، مطالبی پیرامون انتظارات شهروندان از شورا و همچنین فعالیتهای موثرتر این نهاد برخاسته از آرا مردم مطرح نمودند. در این نشست صمیمانه،…