اصلاح طلبان اندیمشک

IMAGE634319718786493653

پاسخ به ابهامات فعالیت خورنا در اندیمشک

محمد امین جمشیدی – خورنا همزمان با نزدیک شدن به فضای انتخاباتی شاهد موج های فراوان سیاسی و ضد اخلاقی علیه طیوف مختلف فعال…