اصلاح طلبان اندیمشک

یک چهره اصلاح اندیمشک:

خورنا – عباس ماکنالی یکی از چهره های مطرح اصلاح طلبان اندیمشک در یک پیام نوروزی فصل بهار را فرصت شکفتن لحظه ها دانست متن این پیام که در اختیار خورنا قرار گرفته است به شرح زیر است: حدیث مفصلیست….

با صدور یک بیانیه؛

خورنا – برخی از جوانان اصلاح طلب اندیمشک ضمن دعوت مردم به حضوری پرشور در انتخابات خواستار توجه مردم به جریانات خاص فضای سیاسی شهرستان شده اند… متن این بیانه به شرح زیر است: فضای سیاسی اندیمشک همواره پر بوده…

پاسخ به ابهامات فعالیت خورنا در اندیمشک

محمد امین جمشیدی – خورنا همزمان با نزدیک شدن به فضای انتخاباتی شاهد موج های فراوان سیاسی و ضد اخلاقی علیه طیوف مختلف فعال اجتماعی و رسانه ای هستیم هر کدام از طیوف فکری بر خلاف اندیشه اسلامی و…