اصلاح شبکه توزیع برق

رئیس اداره توزیع برق اندیمشک

خورنا:رئیس اداره توزیع برق اندیمشک گفت: طرح توسعه شبکه برق روستاهای و توابع شهری ، شهرستان اندیمشک اجرا شد. به گزارش خورنا عبدالرضا دارچک در جمع خبرنگار اظهار داشت: در سال جاری از محل اعتبارات توزیع برق استان مبلغ سه میلیارد و دویست و شصت میلیون ریال جهت توسعه شبکه برق شهرها و روستاهای توابع شهرستان هزینه شده است. رئیس شبکه توزیع…