اشغال زایی خوزستان

خورنا: معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: امسال بیش از هشت هزار شغل در این استان ایجاد خواهد شد. حسین نظری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: میزان تعهد اشتغال استان  109 هزار و 922 فرصت شغلی بوده که تاکنون اطلاعات بیش از 8 هزار…