اشتغال در روستاها

خورنا: فرماندار خرمشهر با اشاره به جایگاه ویژه شوراها در قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها دارند.   ˈ عبدالله حسینی ˈ در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان خرمشهر در سالن اجتماعات فرمانداری این…