اشتغال در دولت روحانی

خورنا: اسحاق جهانگیری امروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صحبت های تشکل های کارگری و کارفرمایی نشان می دهد علی ربیعی در این بخش ها مقبولیت دارد، گفت: امیدوارم شاهد یک دوران درخشان در این بخش ها باشیم. معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: وزارتخانه های تعاون…