اشتغال افراد بازپرور

37
خورنا: معاون اجتماعی استانداری خوزستان از پیگیری اشتغال افراد بازپروری شده در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد. فرج الله خبیر با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از مسائل مورد اهمیت و مورد تاکید استاندار بحث…