اشتباه فاحش آموزش و پرورش

خورنا: نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از اشتباه فاحش وزارت آموزش و پرورش در معرفی مناطق سنی نشین ایران در یکی از کتابهای درسی دوره دبیرستان انتقاد کرد. عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صفحه 159 کتاب جغرافیای سال سوم دبیرستان، نقشه ای وجود دارد که در آن مناطق سنی نشین و شیعه نشین…