اسیدی

معاون اداره کل هواشناسی خوزستان

خورنا / معاون اداره کل هواشناسی خوزستان گفت: در هفته آینده احتمال بارندگی به ‌صورت رگبار پراکنده در مناطق مرتفع شمالی خوزستان و همچنین مرکز استان وجود دارد. علیرضا غلامپور در گفتگو…