اسکواش

37
خورنا/ مسابقات اسکواش قهرمانی باشگاه‌های آبادان، در قالب نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهر اروند، گرامی داشت حماسه شکست حصر آبادان برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این رقابت‌ها به مناسبت گرامی داشت حماسه شکست حصر آبادان، بین رده‌های…