اسکله های بندر امام خمینی

خورنا: بندر امام خمینی(ره) از نظر تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان بندر ماهشهر در استان خوزستان است و بیشتر جمعیت آن در سربندر ساکن هستند. این بندر با داشتن ۳۴ اسکله فعال، بزرگ‌ترین بندر فعال ایران است. عمده سکنه سربندر در بخش تجارت، بندر و کشتیرانی، گمرک, شیلات، صنایع پتروشیمی و بازار و دوایر دولتی مشغول بکار…