اسکان های اضطرای در اندیمشک راه اندازی شد

12
خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک از راه اندازی اردوگاه اسکان اضطراری در این شهرستان خبر داد. حمید رضا گودرزی :این اردوگاهها در ورزشگاه کارگران ، پارک شهید حاجی پور،ورزشگاه شهید سروندی و آموزشگاه عفاف کوی نیرو جهت اسکان موقت مردم…