اسکان های اضطرای در اندیمشک راه اندازی شد

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک از راه اندازی اردوگاه اسکان اضطراری در این شهرستان خبر داد. حمید رضا گودرزی :این اردوگاهها در ورزشگاه کارگران ، پارک شهید حاجی پور،ورزشگاه شهید سروندی و آموزشگاه عفاف کوی نیرو جهت اسکان موقت مردم در هنگام حوادث غیرمترقبه برپا شده اند. وی هدف از این امر را کنترل شرایط موجود و وضعیت تداوم پس لرزه…