اسکان نوروزی اندیمشک

خورنا: محمد صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهارداشت: با همکاری اعضای ستاد نورزی و آموزش و پرورش اندیمشک ۴۰ واحد آموزشی شهرستان پذیرای میهمانان نوروزی و کاروان‌های راهیان نور است. رئیس ستاد استقبال از میهمانان نوروزی اندیمشک عنوان کرد: تجهیزات و نیازهای ضروری و لازم جهت رفاه و ارائه خدمات مطلوب به میهمانان نوروزی و کاروان راهیان نور…