اسکان مسافران نوروزی در اندیمشک

خورنا – به گزارش خبرنگار ایرنا بهرام سپهریان روز سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اندیمشک افزود:آموزش و پرورش اندیمشک در کنار سایر دستگاهها آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی است. معاون فرماندار اندیمشک نیز با تشریح تلاش مجموعه آموزش و پرورش در زمینه های مختلف گفت:این نهاد فرهنگی در پیشبرد امور این حوزه تلاش های ارزشمندی داشته…