اسماعیل زمانی

خورنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با وجود اینکه همه شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده این سازمان قرار گرفته‌اند، تغییری در شهرداری های این دو شهر به وجود نمی آید. اسماعیل زمانی در گفتگو…