اسماعیل جلیلی

خورنا: در گفت و گو با رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان جزئیات دیدار هفته گذشته اعضای این مجمع با وزیر نفت تشریح شد. به گزارش خبرنگار شانا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم که به منظور معارفه و ارائه گزارش هفته گذشته به بهارستان رفته بود طی نشستی با مجمع نمایندگان استان خوزستان درباره مسائل فنی در منطقه نفت…